The Focally Woodworking Rehabilitation

Theres A World

Har fått lära mig att lyfta rätt

På mitt jobb så krävs det ibland väldigt tunga lyft och då är det viktigt att man är stark nog och vet hur man ska lyfta så att man inte skadar ryggen. För att klara av detta jobb går jag på gymmet varje vecka och tränar och jag brukar träna ryggen extra mycket just för att jag ska orka dessa lyft. Vi har hjälpmedel som liftar och så på jobbet, men det är vissa saker som vi ändå måste göra manuellt. När jag började jobba här fick jag även gå en liten kurs i ergonomi och hur man jobbar på ett säkert sätt.