The Focally Woodworking Rehabilitation

Theres A World

Inkafolket

Ett folk som intresserar mig är inkaindianerna. Man vet inte säkert varifrån de kom. En del har sagt att det finns likheter med de forntida egyptierna. Precis som det var med Farao dyrkades härskaren som en son till solguden och han gifte sig också med sin syster för att bevara det kungliga blodet. En del religiösa riter var identiska i båda kulturerna, och en del av deras farkoster påminner mycket om egyptiska vassbåtar. Men många olikheter gör att man kan tvivla på att de härstammar från Egypten.